پازل استودیو - دانشگاه تهران - مدیریت
دانشگاه تهران - مدیریت
این دوره رایگان است.
کلاس دانشگاه تهران
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

کلاس آنلاین دانشکده مدیریت رایگان کنسلی

11 آذر