پازل استودیو - دوره هوش و استعداد تحلیلی
دوره هوش و استعداد تحلیلی
این دوره رایگان است.

دوره هوش و استعداد تحصیلی

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول 25آذر

25 آذر

مشاوره

01 دی

جلسه دوم-ریاضی

02 دی

جلسه سوم-ریاضی

09 دی

جلسه چهارم-ریاضی

09 دی

جلسه دوم-مشاوره

14 دی

جلسه پنجم-ریاضی

16 دی

جلسه ششم -ریاضی

16 دی

جلسه هفتم-ریاضی

23 دی

جلسه سوم-مشاوره

28 دی

جلسه هشتم ریاضی

30 دی