پازل استودیو - ارتباط دانشگاه،صنعت و کارآفرینی
ارتباط دانشگاه،صنعت و کارآفرینی
این دوره رایگان است.

اتاق بازرگانی مشترک ایران و کانادا برگزار می کند. ارتباط دانشگاه،صنعت و کارآفرینی

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

همایش

20 دی