پازل استودیو - کلاس زیست شناسی استاد نشتایی ویژه پایه یازدهم آموزشگاه هامون
کلاس زیست شناسی استاد نشتایی ویژه پایه یازدهم آموزشگاه هامون
این دوره رایگان است.
کلاس زیست شناسی استاد نشتایی ویژه پایه یازدهم آموزشگاه هامون
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول 15 بهمن

15 بهمن

جلسه اول هورمون

15 بهمن

جلسه دوم هورمون

15 بهمن

جلسه اول ایمنی

15 بهمن

جلسه دوم ایمنی

15 بهمن

جلسه سوم ایمنی

15 بهمن

جلسه چهارم ایمنی

15 بهمن