پازل استودیو - کلاس عربی 1400 استاد سامانی نژاد
کلاس عربی 1400 استاد سامانی نژاد
این دوره رایگان است.
کلاس عربی 1400 استاد سامانی نژاد
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

17 مهر

جلسه دوم

11 اسفند

کلاس عربی

18 مرداد