پازل استودیو - Tarhtamigh12E
Tarhtamigh12E
این دوره رایگان است.
Tarhtamigh12
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه افتتاحیه-8 اسفند

08 اسفند

جلسه اول-عربی

09 اسفند

جلسه اول-ریاضی

10 اسفند

جلسه دوم عربی

14 اسفند

جلسه دوم عربی-قسمت دوم

14 اسفند

جلسه دوم ریاضی

14 اسفند

جلسه سوم ریاضی

15 اسفند

جلسه اول ادبیات

19 اسفند

جلسه سوم عربی

21 اسفند

جلسه اول فلسفه

04 فروردین

جلسه دوم فلسفه

04 فروردین

جلسه چهارم عربی

06 فروردین

جلسه پنجم ریاضی-قسمت اول

07 فروردین

جلسه پنجم ریاضی-قسمت دوم

08 فروردین

جلسه اول زبان

16 فروردین

جلسه دوم زبان

17 فروردین

جلسه پنجم عربی

20 فروردین

جلسه ششم عربی

20 فروردین

جلسه سوم زبان

24 فروردین

جلس هفتم عربی

27 فروردین

جلسه هشتم عربی

27 فروردین

جلسه ششم

27 فروردین

جلسه دوم ادبیات

05 اردیبهشت

جلسه چهارم زبان

07 اردیبهشت

جلسه چهارم زبان-قسمت دوم

07 اردیبهشت

جلسه سوم ادبیات

13 اردیبهشت