پازل استودیو - سازمان فنی حرفه ایی کشوری
سازمان فنی حرفه ایی کشوری
این دوره رایگان است.
سازمان فنی حرفه ایی کشوری
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

19 اسفند

قسمت دوم

19 اسفند