پازل استودیو - کلاسهای نکته و تست موسسه کلاسی لایو
کلاسهای نکته و تست موسسه کلاسی لایو
این دوره رایگان است.
کلاسهای نکته و تست موسسه کلاسی لایو
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول مشاوره

26 اسفند

جلسه دوم مشاوره

04 فروردین

جلسه اول اقتصاد

06 فروردین

جلسه سوم مشاوره

07 فروردین

جلسه اول عربی-قسمت اول

08 فروردین

جلسه اول عربی-قسمت دوم

08 فروردین

زیست قسمت اول

09 فروردین

زیست قسمت دوم

09 فروردین

کلاس ریاضی

10 فروردین

فیزیک

11 فروردین

جلسه چهارم مشاوره

12 فروردین

جلسه پنجم مشاوره

19 فروردین

جلسه اول شیمی

06 اردیبهشت

جلسه ششم مشاوره

09 اردیبهشت