پازل استودیو - دوره ی ویژه هوش و استعداد تحصیلی
دوره ی ویژه هوش و استعداد تحصیلی
این دوره رایگان است.
دوره ی ویژه هوش و استعداد تحصیلی
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

استاد هادیان-قسمت اول

04 فروردین

استاد هادیان-قسمت دوم

04 فروردین

استاد مفاخریان

06 فروردین

استاد هادیان-قسمت اول

08 فروردین

استاد هادیان-قسمت دوم

08 فروردین

استاد بناپور-قسمت اول

12 فروردین

استاد بناپور-قسمت دوم

12 فروردین