پازل استودیو - تیر آخر استاد بابایی
تیر آخر استاد بابایی
این دوره رایگان است.
تیر آخر استاد بابایی
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

28 فروردین

جلسه 2

02 اردیبهشت