پازل استودیو - کلاس ریاضی 1401 استاد لشینی موسسه همگامان
کلاس ریاضی 1401 استاد لشینی موسسه همگامان
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.

کلاس ریاضی 1401 استاد لشینی موسسه همگامان

براي مشاهده جزوات مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده تکالیف مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده پاسخنامه ها مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.

کلاس ها

جلسه اول19 مهر
براي مشاهده کامل آرشیو مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.