پازل استودیو - جشنواره نخبگان خوارزمی
جشنواره نخبگان خوارزمی
این دوره رایگان است.
جشنواره نخبگان خوارزمی
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

09 اردیبهشت