پازل استودیو - کلاس زیست 1400 استاد صادقیان موسسه علوی
کلاس زیست 1400 استاد صادقیان موسسه علوی
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.

کلاس زیست 1400 استاد صادقیان موسسه علوی

براي مشاهده جزوات مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده تکالیف مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده پاسخنامه ها مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.

کلاس ها

جلسه اول19 مهر
براي مشاهده کامل آرشیو مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.