پازل استودیو - کلاس فیزیک 1400 استاد عابد موسسه علوی
کلاس فیزیک 1400 استاد عابد موسسه علوی
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.

کلاس فیریک 1400 استاد عابد موسسه علوی

براي مشاهده جزوات مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده تکالیف مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده پاسخنامه ها مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.

کلاس ها

جلسه اول19 مهر
براي مشاهده کامل آرشیو مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.