پازل استودیو - کلاس عربی 1400 استاد سامانی نژاد موسسه علوی
کلاس عربی 1400 استاد سامانی نژاد موسسه علوی
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.

کلاس عربی 1400 استاد سامانی نژاد موسسه علوی

براي مشاهده جزوات مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده تکالیف مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده پاسخنامه ها مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.

کلاس ها

جلسه اول19 مهر
براي مشاهده کامل آرشیو مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.