پازل استودیو - کلاس شیمی کوچیان فرد سینوهه
کلاس شیمی کوچیان فرد سینوهه
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.
سوابق علمی :
فوق لیسانس شیمی تجزیه
31 سال سابقه تدریس
سواق حرفه ای :
مدرس صدا و سیما از موسسه مخدومی
مدرس مدرسه کوشش در تهران
مدرس مدرسه ابو علی سینا در تهران
مدرس مدرسه ندای زینب در تهران
مدرس مدرسه علوم در تهران
مدرس مدرسه شهید بهشتی در تهران
مدرس مدرسه قدس در تهران
مدرس مدرسه دکتر حسابی در تهران
مدرس مدرسه امام محمد باقر (تیزهوشان) در اصفهان
مدرس مدارس ایران دخت و دانشگاهیان در بوشهر
مدرس روش های برتر حل مسائل شیمی به روش کوچیانف
معلم رسمی آموزش و پرورش منطقه 2 تهران
مدرس آموزشگاه ها و موسسات وابسته به قلم چی و علوم در تهران
مدرس آموزشگاه اندیشه و خرد تهران
مدرس آموزشگاه اندیشمندان تهران
مدرس آموزشگاه همگامان تهران
مدرس آموزشگاه ایران مهر و ایران دخت در بوشهر
مدرس آموزشگاه فرصت برتر اصفهان
مدرس آموزشگاه فکور اراک
مدرس آموزشگاه خانه تاکستان
مدرس آموزشگاه اندیشه برتر قزوین
مدرس آموزشگاه علم و صنعت اهواز
مدرس آموزشگاه گاج زاهدان
سوابق تالیف :
مولف کتاب های شبیه ساز کنکور از انتشارات همگامان
مولف کتاب های کار از انتشارات فکور و آلما

کلاس ها