پازل استودیو - کلاس ادبیات محی الدین سینوهه
کلاس ادبیات محی الدین سینوهه
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.
سابقه‌ی تدریس در مدارس:
فرزانگان ۱، حلی ۱، حلی 2، حلی 4، حلی 10، علامه امینی، مهرآیین، حنانه، قیاس، نگرش، احسان، مفید ...

مولف کتاب‌های:
ادبیات جامع خیلی سبز
ادبیات دهم خیلی سبز
ادبیات یازدهم خیلی سبز
قرابت معنایی هفت خان خیلی سبز
کتاب چند کنکور خیلی سبز
و کتاب‌‌های ادبیات نظام قدیم انتشارات خیلی سبز

مسئول درس ادبیات آزمون گزینه دو

طراح آزمون‌های گزینه دو، قلمچی، ماز، علامه حلی، مدارس برتر، نشانه و تستر

عضو هیئت علمی ادبیات لرنیتو
تدریس در آموزشگاه‌های امیرکبیر، آرمان دانش،‌ فراز و عالی‌اندیشان والا و...

کلاس ها