پازل استودیو - کلاس ادبیات محی الدین سینوهه
کلاس ادبیات محی الدین سینوهه
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.

سابقه‌ی تدریس در مدارس: فرزانگان ۱، حلی ۱، حلی 2، حلی 4، حلی 10، علامه امینی، مهرآیین، حنانه، قیاس، نگرش، احسان، مفید ...

مولف کتاب‌های:
ادبیات جامع خیلی سبز
ادبیات دهم خیلی سبز
ادبیات یازدهم خیلی سبز
قرابت معنایی هفت خان خیلی سبز
کتاب چند کنکور خیلی سبز
و کتاب‌‌های ادبیات نظام قدیم انتشارات خیلی سبز

مسئول درس ادبیات آزمون گزینه دو

طراح آزمون‌های گزینه دو، قلمچی، ماز، علامه حلی، مدارس برتر، نشانه و تستر

عضو هیئت علمی ادبیات لرنیتو
تدریس در آموزشگاه‌های امیرکبیر، آرمان دانش،‌ فراز و عالی‌اندیشان والا و...

براي مشاهده جزوات مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده تکالیف مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده پاسخنامه ها مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.

کلاس ها

جلسه اول01 آبان

جلسه دوم08 آبان

جلسه سوم15 آبان

جلسه چهارم22 آبان
براي مشاهده کامل آرشیو مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.