پازل استودیو - کلاس عربی علیزاده سینوهه
کلاس عربی علیزاده سینوهه
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.

مولف اولين كتاب ترجمه ابتكارى
مولف كتاب قلم چى (گروه مولفين)
مولف كتاب هاي شبقره
مدرس رتبه هاى برتر كنكور
سابقه تدريس در ٢٦ شهر ايران

براي مشاهده جزوات مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده تکالیف مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده پاسخنامه ها مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.

کلاس ها

جلسه اول26 مهر

جلسه دوم03 آبان

جلسه سوم10 آبان

جلسه چهارم17 آبان
براي مشاهده کامل آرشیو مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.