پازل استودیو - کلاس عربی میرزایی سینوهه
کلاس عربی میرزایی سینوهه
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.

سوابق علمی:
مهندسی شیمی پتروشیمی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر

سوابق حرفه ای:
مدرس عربی پایه دهم و یازدهم رشته انسانی مدرسه فرزانگان سال تحصیلی 97-96
مدرس عربی دوره اول متوسطه مدرسه خوارزمی سال تحصیلی 98-97
مدرس عربی پایه دهم انسانی،تجربی،ریاضی و پایه یازدهم و دوازدهم انسانی ، یازدهم تجربی مدرسه خوارزمی سال تحصیلی 99-97
مدرس عربی پایه اول دبیرستان ایران دخت سال تحصیلی 94-93
مدرس عربی پایه دهم،یازدهم و دوازدهم دبیرستان ایران دخت سال تحصیلی 99-97
مدرس عربی پایه دهم،یازدهم و دوازدهم دبیرستان دانشگاهیان سال تحصیلی 99-97
مدرس عربی دوره اول متوسطه مدرسه نخبگان برتر سال تحصیلی 98-97
مدرس عربی دوره اول و دوم متوسطه مدرسه نخبگان برتر سال تحصیلی 99-97
مدرس عربی متوسطه اول مدرسه فرزانگان ایران سال تحصیلی 99-97
مدرس عربی مجموعه دپارتمان های آموزشگاه های ایران دخت و ایران مهر سال تحصیلی 94-93
مدرس عربی مجموعه دپارتمان های آموزشگاه های ایران دخت و ایران مهر سال تحصیلی 97-96
مدرس عربی کنکور در مجموعه آموزشگاه های ایران دخت و ایران مهر سال تحصیلی 98-97
مدرس تقویتی مدرسه شاهد سال تحصیلی 96-95

کلاس ها

جلسه اول

30 مهر

جلسه دوم

07 آبان

جلسه سوم

14 آبان

جلسه چهارم

21 آبان
براي مشاهده کامل آرشیو مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.