پازل استودیو - کلاس عربی میرزایی سینوهه
کلاس عربی میرزایی سینوهه
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.

سوابق علمی:
مهندسی شیمی پتروشیمی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر

سوابق حرفه ای:
مدرس عربی پایه دهم و یازدهم رشته انسانی مدرسه فرزانگان سال تحصیلی 97-96
مدرس عربی دوره اول متوسطه مدرسه خوارزمی سال تحصیلی 98-97
مدرس عربی پایه دهم انسانی،تجربی،ریاضی و پایه یازدهم و دوازدهم انسانی ، یازدهم تجربی مدرسه خوارزمی سال تحصیلی 99-97
مدرس عربی پایه اول دبیرستان ایران دخت سال تحصیلی 94-93
مدرس عربی پایه دهم،یازدهم و دوازدهم دبیرستان ایران دخت سال تحصیلی 99-97
مدرس عربی پایه دهم،یازدهم و دوازدهم دبیرستان دانشگاهیان سال تحصیلی 99-97
مدرس عربی دوره اول متوسطه مدرسه نخبگان برتر سال تحصیلی 98-97
مدرس عربی دوره اول و دوم متوسطه مدرسه نخبگان برتر سال تحصیلی 99-97
مدرس عربی متوسطه اول مدرسه فرزانگان ایران سال تحصیلی 99-97
مدرس عربی مجموعه دپارتمان های آموزشگاه های ایران دخت و ایران مهر سال تحصیلی 94-93
مدرس عربی مجموعه دپارتمان های آموزشگاه های ایران دخت و ایران مهر سال تحصیلی 97-96
مدرس عربی کنکور در مجموعه آموزشگاه های ایران دخت و ایران مهر سال تحصیلی 98-97
مدرس تقویتی مدرسه شاهد سال تحصیلی 96-95

کلاس ها