پازل استودیو - کلاس زیست علی‌نوری سینوهه
کلاس زیست علی‌نوری سینوهه
برای استفاده از دوره ابتدا باید وارد سایت شوید.

کلاس زیست علی‌نوری سینوهه

براي مشاهده جزوات مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده تکالیف مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.
براي مشاهده پاسخنامه ها مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.

کلاس ها

جلسه اول27 مهر

جلسه دوم04 آبان

جلسه سوم قسمت اول11 آبان

جلسه سوم قسمت دوم11 آبان

جلسه جهارم18 آبان
براي مشاهده کامل آرشیو مدرس دوره بايد شما را به دوره اضافه كند.