پازل استودیو - کارگاه مشاوره ای صفر گروه مهرورزان
کارگاه مشاوره ای صفر گروه مهرورزان
این دوره رایگان است.

کارگاه مشاوره ای صفر

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه صفر

25 مهر