پازل استودیو - کلاس زیست استاد خوش اخلاق
کلاس زیست استاد خوش اخلاق
این دوره رایگان است.

کلاس زیست استاد خوش اخلاق

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

30 مهر

جلسه دوم

14 آبان

جلسه سوم

28 آبان

جلسه چهارم

12 آذر

جلسه پنجم

26 آذر