پازل استودیو - کلاس 1400 شیمی آموزشگاه گاج شاهرود
کلاس 1400 شیمی آموزشگاه گاج شاهرود
این دوره رایگان است.
کلاس 1400 شیمی آموزشگاه گاج شاهرود
جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

جلسه اول

01 آبان

جلسه دوم

08 آبان