پازل استودیو - همایش مشاوره دکتر ذاکر
همایش مشاوره دکتر ذاکر
این دوره رایگان است.

همایش مشاوره دکتر ذاکر

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

روش صحیح جمع بندی

20 اردیبهشت

برنامه راهبردی سال دوازدهم

20 اردیبهشت

کنترل اضطراب

22 اردیبهشت

همایش 2 تیر

02 تیر

رهایی از اضطراب و استرس رایگان

03 تیر

همایش ۸تیر

08 تیر

طرح مطالعه کیفی

06 مرداد