پازل استودیو - همایش مشاوره دکتر ذاکر
همایش مشاوره دکتر ذاکر
این دوره رایگان است .

همایش مشاوره دکتر ذاکر

کلاس ها

عوامل موفقیت در کنکور02 مهر

روش صحیح آزمون دادن17 مهر

جلسه ۱۳ آبان - تحلیل کنکور13 آبان

جلسه 21 آبان - خواب21 آبان

جلسه 19 آذر -راهکار های افزایش تمرکز19 آذر

جلسه 27 آذر - روش مطالعه در ایام امتحانات نیم سال اول27 آذر