پازل استودیو - همایش مشاوره دکتر ذاکر (سال ششم)
همایش مشاوره دکتر ذاکر (سال ششم)
این دوره رایگان است .

همایش مشاوره دکتر ذاکر

جزوه ها:
هیچ جزوه ای برای این دوره ثبت نشده است!!
تکالیف:
هیچ تکلیفی برای این دوره ثبت نشده است!!
پاسخنامه‌ها:
هیچ پاسخنامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است!!

کلاس ها

همایش مشاوره دکتر ذاکر(تغییر مقطع و چالش ها )

20 اسفند

نحوه ی مطالعه در ایام نوروز

20 اسفند

همایش بهبود کیفیت یادگیری

28 اسفند